marți, 8 octombrie 2019


Ziua Autoconducerii


   De Ziua Pedagogului, emoţiile frumoase, recunoştinţa, urările de bine şi de sănătate au dominat în incinta Școlii Profesionale din orașul Cupcini.  Cadrele didactice au fost întâmpinate, dimineața, cu pâine și sare, de către elevii școlii, care le prindeau la piept o floare a recunoştinţei şi înaltei aprecieri.  În această zi frumoasă, membrii Consiliului elevilor, au organizat și desfășurat  Ziua Autoconducerii. Acest eveniment  le-a  permis elevilor să simte toată frumusețea activității de profesor, iar  cadrelor didactice șansa de a-şi aminti scumpele zile ale propriei vieți de școlar. Lecțiile  desfășurate de către elevi-profesori au fost lecții de responsabilitate, deoarece fiecare elev metamorfozat în profesor, s-a străduit să depună maxim entuziasm și imaginație, pentru a-și materializa propria concepție referitoare la activitatea desfășurată. Lecțiile s-au derulat intr-un mod original, marcate de un spirit novator. Elevii au demonstrat receptivitate maximă și au avut o atitudine optimistă față de această inițiativă.  Ei au rămas mulţumiţi de această activitate care le-a servit drept o lecţie foarte importantă şi în urma căreia au făcut o concluzie : ,,Nu-i deloc uşor a fi profesor . . . ”
   Ziua Autoconducerii s-a încheiat și cu prezentarea de către elevi a unui spectacol muzical cu genericul: ,, Mă-nchin ţie, mărite Dascăl ”.

 
 Tinerii împotriva violenței


   În IP Școala Profesională, or Cupcini, în perioada 20-27 septembrie, în conformitate cu Planul de acțiune al școlii pentru anul de studii 2019-2020, în incinta școlii, s-a desfășurat săptămâna cu genericul: Tinerii împotriva violenței.
   În cadrul acestei săptămâni, Costiuc Corina, psihologul școlar a organizat, împreună cu elevii, mai multe activități:
    1. în holul școlii au fost plasate imagini și informații la subiectul: Violență și agresivitate;
    2. plasarea materialelor video la televizorul din holul școlii despre cauzele și cosecințele violenței;
    3. realizarea discuțiilor și comunicărilor cu elevi despre violență și agresivitate;
    4. desfășurarea orelor de dirigenție cu genericul: Stop violența .

   Obiectivul activității:
   Prevenirtea și reducerea violenței în rândul tinerilor, îmbunătățirea relațiilor elev-elev, profesor-elev, părinte-elev.


vineri, 28 iunie 2019

Examen de calificare la meseria ,,Cofetar”

   Pe data de 20.06.2019, în Școala Profesională din or. Cupcini s-a desfășurat examenul de calificare în grupa 23, meseria ,,Cofetar” ,maistru instructor Poiată Livia .
   Elevii au aplicat în practică cunoștințele teoretice dând dovadă de bune competențe profesionale.
   Au  preparat articole de cofetărie conform sortimentului propus în curriculumul modular ,care au inclus absolut toate tipurile de aluat. Elevii au dat dovadă de multă responsabilitate, interes fantezie și creativitate la prepararea articolelor preparate.
   Folosirea diferitor elemente de decor, care de altfel au fost foarte vaste și selectate cu mult gust și profesionalism, a evidențiat creativitatea bine dezvoltată a fiecărui elev.
   Rezultatele finale demonstreza ca elevii au o pregatire atât teoretică cât și practică  foarte bună
   Elevii au fost apreciați de următoarea comisie:
   Președinte – Croitoru Ana.
   Vice-președinte – Camerzan Violeta
       Membrii: Panciuc Svetlana
         Lesnic Svetlana
         Guțu Petru
          Poiată Livia

sâmbătă, 15 iunie 2019

Careului solemn cu genericul: ULTIMUL SUNET

   La data de 31 mai 2019, în incinta Școlii Profesionale, or. Cupcini, s-a desfășurat careul solemn cu genericul ,,Ultimul sunet”.
   Careul s-a desfășurat în sala de sport, frumos amenajată, cu baloane și cuvinte de ,,rămas bun” de la școală și profesorii dragi.
   Prin coridorul, format de către absolvenții școlii și sub aplauze furtunoase,  a intrat în sala de sport, pentru desfășurarea careului, dna director, urmată de întreg corpul didactic. Aici au fost întâmpinați de ritmurile unui marș și de aplauzele elevilor anilor I și II.
   Careul a început cu un salut din partea prezentatorilor,  după care au fost invitați în sală absolvenții, conduși de către maiștri și diriginți.
   Au fost onorate atributele statale: ridicarea Drapelului și audierea Imnului Republicii Moldova.
   Cuvinte de felicitare pentru absolvenți au fost rostite din partea directorului, Violeta Camerzan, maistrului, Poiată Livia, dirigintei, Prodan Ina. Din partea părinților, au răsunat cuvinte de mulțumire pentru profesori și succese la examene și multă baftă în viață  pentru absolvenți.
   Elevii anilor I și II au prezentat pentru absolvenți cântece și dansuri.
   Și absolvenții, la rândul lor, au mulțumit, prin versuri, profesorii,dăruindu-le flori la despărțire.
   La final, absolvenții au lansat în fața școlii baloane, apoi au pozat pentru albumul școlii- Promoția 2019.
miercuri, 29 mai 2019

Campionatul Gastronomic pentru Juniori 2019

   La data de 24 mai 2019, în incinta Școlii Profesionale nr. 2 din or. Chișinău, s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Campionatului Gastronomic pentru Juniori 2019. Printre cei 100 de elevi, din 12 instituții de învățământ profesional tehnic, au participat și  elevii Școlii Profesionale din or. Cupcini, îndrumați de către maiștrii-profesori de la meseriile Bucătar și Bucătar-Chelner, Zagorcea Nina și Barbă Silvia.
   Următorii elevi, ne-au dus faima școlii în cadrul acestui concurs: Cecoi Snejana (gr.34), Ixari Ana (gr.34), Gîdei Valeria (gr.34), Serebrian Anastasia (gr.34), Samson Adelina (gr.25).
   Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante din Moldova, Asociația Culinarilor Catering Moldova, Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare, Fundația Liechtenstein Development Service, Casa Rinaldi în Moldova, Studioul Gastronomic Lo Chef, Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Școala Profesională nr. 2 din municipiul Chișinău.
   Scopul acestui eveniment a fost promovarea meseriilor de Bucătar, Cofetar și Brutar, stimularea creșterii profesionale a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, consolidarea competențelor profesionale ale elevilor și promovarea valorilor naționale, prin arta culinară.
   Elevii  noștri și-au demonstrat măiestria în arta culinară la următoarele probe : ”Temă pentru acasă”, ”Școala anului” și ”Cutia magică”. Campionatul Gastronomic pentru Juniori 2019 s-a încheiat cu ceremonia de decernare a premiilor.
   Pentru proba ”Temă de acasă”,  Gîdei Valeria și Ixari Ana au fost menționate cu Diplomă de merit.  Pentru proba  ”Cutia magică”,  care a fost una dintre cele mai complicate și provocatoare, Cecoi Snejana, Ixari Ana și  Serebrian Anastasia au dat dovadă de cunoștințe profunde, abilități și profesionalism în arta culinară, obținând cupa și medalia de aur a campionatului.
   Cu medalie de aur și diplome de merit au fost menționate  și cadrele didactice, Zagorcea Nina și Barbă Silvia, deoarece s-au implicat în activitatea de pregătire, instruire a elevilor, pentru  participarea în campionatul dat.
   Echipa Școlii Profesionale, or. Cupcini aduce mulțumiri organizatorilor Campionatului Gastronomic, deoarece elevii noștri au avut posibilitate să-și demonstreze măiestria, cunoștințele, abilitățile profesionale, acumulate pe parcursul anilor de studii în incinta Școlii Profesionale din orașul Cupcini.