joi, 28 ianuarie 2021

Prepararea garniturilor

   La data de 26.01.21, elevii grupei 14 de la meseria Bucătar-Chelner, sub îndrumarea maistrului-instructor, dna Plataș Liudmila, au desfasurat o lectie practică cu genericul: Prepararea garniturilor.
   Prin această lecție , maistrul-instructor s-a străduit ca să dezvolte la elevi următoarele competențe profesionale:
    - folosirea corectă a utilajului termic și a ustensilelor necesare în procesul de preparare a bucatelor și a garniturilor din legume și ciuperci coapte;
    - prepararea bucatelor alese, conform cerințelor de calitate;
    - servirea estetică a bucatelor preparate;
    - analiza organoleptică a produsului finit;

   Obiectivele de performanță finală ale lecției au fost:
    - prepararea crochetelor din cartofi;
    - prepararea bucatelor din legume coapte.
 

miercuri, 27 ianuarie 2021

Primii pași la prepararea garniturilor


Data de 25.01.21, elevii grupei 15, de la meseria Bucătar, sub îndrumarea maistrului – instructor Guțu Piotr, au început un nou modul – Prepararea garniturilor.

   Competenșle profesionale au inclus următoarele cerințe:
    - Folosirea corectă a utilajului termic și a ustensilelor necesare în procesul de preparare a bucatelor și garniturilor din legume fierte;
    - Preparareaea bucatelor alese, conform cerințelor de calitate;
    - Asocierea bucatelor preăarate cu sosuri;
    - Servirea estetică a bucatelor preparate;
    - Analiza organoleptică a produsului finit;

Obiectivele de performanță finală a lecției au fost:
    - Prepararea piureului de cartofi cu ceapă prăjită;
    - Prepararea piureului roz (cu morcov);
    - Prepararea garniturii Tricoler;
    - Prepararea legumelor fierte cu sos Siuprem;

   Elevii au lucrat cu dibăcie, dțând dovadă de cunoștințe teoretice vaste, executând consecutivitatea pașilor de preparare a bucatelor propuse. Ascultând cu atenție instrucțiunile maistrului, elevii au servit la finalul lecției bucate de o calitate foarte bună, ornând fiecare din platouri.
   Sperăm că aceste abilități își vor găsi timpul și locul potrivit la modulul „Prepararea bucatelor din pește”, precum și la modulul „Bucate din carne”, pe parcursul practicii în producție a anului 1 și 2.Dacă ai drepturi, ai și responsabilități


   Elevii IP Școala Profesională, or. Cupcini, la data de 26.01.2021, fiind ghidați de către profesoara de limba și literatura română, dna Gudumac Galina, au organizat o expoziție de desene cu tema: Obligațiile elevului. Prin aceste desene, elevii au vrut să transmită colegilor următorul mesaj: Dacă ai drepturi, ai și responsabilități!
   Aceste desene scot în evidență că elevii au obligaţia să frecventeze toate orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să respecte  curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar. Le este interzis elevilor să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. De asemenea, în timpul programului şcolar, elevii nu pot părăsi perimetrul școlii şi le este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei.
   Şcoala este o etapă iniţială a formării omului ca personalitate, care dă deschidere spre viitor, spre învăţare continuă, spre autoeducaţie şi autoinstruire.vineri, 22 ianuarie 2021

Finalizare de modul


   Data de 20.01.2021, grupa 15 a finalizat modulul 4: „Prepararea sosurilor”.
   Pe decursul modulului elevii grupei au preparat peste 50 de sosuri.
   Au fost preparate sosuri albe și derivatele lor; sosuri roșii și derivatele lor; sosuri pe bază de smțntțnă; sosuri pe bază de lapte și derivatele lor; emulsii reci pe bază de ou-ulei și derivatele lor; emulsii calde pe bază de ou-unt și derivatele lor; diverse dresinguri pentru salate; sosuri dulci, etc.
   Diversitatea de sosuri preparate a dat posibilitate elevilor să-și îmbogățiască cunoștințele gastronomice, iar multe din ele elevii au hotărât  să le întroducă în meniul de acasă.
   Obiectivele de performanță finală au fost atinse sută la sută.
   S-au evidențiat elevii: Daraban Cristina, Fandofan Xenia, Martînov Anastasia, Pogorelovschi Daria, Guleac Irina, etc.

 
  De la teorie la practică


   Un gram de practică valorează cât tone de teorie, iar un gram de inspiraţie valorează cât o tonă de motivaţie.

   La data de 20.01.2021 elevii din grupa 16 meseria: Operator cu suportul tehnic al calculatoarelor au efectuat conform orarului o lecţie de instruire
practică modulară.
   Modulul de instruire: Mentenanţa calculatoarelor.
   Unitatea de conţinut: Proceduri de deservire tehnică a unităţilor externe de stocare a datelor.
   Unitatea de competenţă: . Deservirea tehnică a componentelor sistemelor de calcul .

   În timpul lecţiei elevii sau străduit să aleagă corect instrumentele necesare ce ţine de deservirea tehnică, trecând prin diferite etape de:  
    a) curăţare a contactelor şi  conectoarelor,  
    b) curăţare a dispozitivelor mecanice
    c) curăţare a unităţilor externe de stocare a datelor

   Toţi elevii sau descurcat cu sarcina propusă, respectând regulile tehnicii securităţii.

 
 

Bucate alese din bucătăria internațională


   Pe data de 20.01.2021, în laboratorul Bucătari, elevii grupei 34, meseria „Bucătar-Chelner” au susținut o evaluare la modulul 13 „Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria internațională”. Toți elevii au demostrat abilități practice la prepararea bucatelor, fiind supravegheați de maiștrii-instructori: Lesnic Svetlana și Barba Silva.

   Obiectivele de performanță finală au fost:
    1. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria franceză.
    2. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria italiană.
    3. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria germană.
    4. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria grecească.
    5. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria rusească.
    6. Prepararea și servirea bucatelor din bucătăria turcească.

   Elevii au realizat, cu succes, aceste obiective

    Evstrati Dragalin a preparat „Baclava” din  bucătăria turcească.
    Lungu Leonid a preparat „Pelimeni” din  bucătăria rusească.
    Solodchi Valeria a preparat „Carne ca la francezi”  din  bucătăria franceză.
    Mucuța Aurelia a preparat „Baclava” din  bucătăria turcească.
    Ungur Mihaela a preparat „Lazagna” din bucătăria italiană.

   De asemenea, s-au preparat și alte bucate din bucătăria internațională, ca de exemplu: salată „Cezar”, croasant, ștrudel, cannelloni și altele.

 

 miercuri, 20 ianuarie 2021

Ședința instructiv-metodică
 
Vineri, 15 ianuarie 2021, în sala de festivități, cadrele didactice au organizat și desfășurat o  ședința instructiv-metodică, cu următoarea ordine de zi :

   a) Formarea și dezvoltarea personalității adolescentine. (Costiuc C. )
   b) Rolul platformelor educaționale în dezvoltarea educațională a elevilor. ( Jelimalai V.)
   c) Necesitatea educației incluzive. ( Poiată L.)
   d) Proiectul – metodă de evaluare. (Cojocari V.)

   Obiectivele de bază ale acestei ședințe au fost:
    • sporirea conlucrării dintre familie și școală în dezvoltarea personalității adolescentului;
    • stimularea cadrelor didactice în utilizarea platformelor educaționale în activitatea didactică;
    • formarea unui mediu prietenos copiilor cu dizabilități;
    • dezvoltarea abilităților cadrelor didactice în elaborarea proiectului ca metodă de evaluare.