miercuri, 24 noiembrie 2021

„ Ce sunt drepturile omului ?”

    La data de 22.11.2021, în incinta IP Școala Profesională, or.Cupcini, Neznaico Inna, profesor de istorie a organizat o activitate extracurriculară în gr. 34, meseria „Bucătar-Chelner ”, cu genericul: „ Ce sunt drepturile omului? ”.
   Scopul activității a fost: promovarea, respectarea și consolidarea drepturilor fundamentale ale omului.
   Elevii au conștientizat că drepturile omului corespund necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educația, sănătatea, condiții adecvate de muncă și remunerare proporțională lucrului prestat, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertatea religiei, protecție împotriva abuzurilor. Profesorul a pus accent pe unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului și anume - principiul egalității și nediscriminării, ceea ce semnifică că toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile noastre, fără deosebire bazată pe sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilitate.
 

 

 

„Masculinitatea. Noțiunea de masculinitate”

   În data de 22.11.2021, în cadrul IP Școala Profesională, or. Cupcini, EEE, Simchin Anastasia, eleva grupei 23, meseria „Cofetar” a organizat și desfășurat o activitate cu genericul: „Masculinitatea. Noțiunea de masculinitate”.
   Scopul activității a fost: stabilirea originii machismului/masculinității în calitate de expresie socioculturală.
   Elevii au însușit să facă distincția dintre trăsăturile biologice de cele socioculturale ale masculinității; să analizeze rolul mass-media în promovarea și consolidarea imaginii masculinității.
  

duminică, 21 noiembrie 2021

 Holocaustului


   În perioada 15-19.11.2021, în cadrul IP Școala Profesională, or. Cupcini, în scopul promovării memoriei Holocaustului și culturii toleranței, în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță au fost organizate, următoarele activități:
• Vizitarea expoziției din cadrul  bibliotecii orășenești „Memoria Holocaustului”                (Damian Tatiana, bibliotecar școlar,  în colaborare cu Bădărău Tatiana, bibliotecar orășenesc);
• Vizionarea filmului „ Victimele Holocaustului”; Panou informativ „ Holocaustul”  (Damian Tatiana, bibliotecar școlar; Neznaico Inna, profesor de istorie);
• Vizitarea  „ Muzeului istoric” din or. Edineț (Costiuc Corina, psihologul școlii);
• Masă rotundă: „Combaterea xenofobiei, rasismului, antisemitismului”
(Neznaico Inna, profesor de istorie);
• Depunere de flori la  „ Monumentul  Victimelor Holocaustului”
(Neznaico Inna, profesor de istorie).„Etichetarea”


În data de 18.11.2021, în cadrul IP Școala Profesională, or. Cupcini, EEE,                  Martîniuc Roman, elevul grupei 24, meseria „Bucătar-Chelner” a organizat și desfășurat  o activitate cu genericul: „Etichetarea”.
Scopul activității a fost: însușirea faptului precum că etichetarea persoanelor poate limita potențialul individual al acestora și în aceeași măsură să afecteze procesele de relaționare între oameni.
Datorită aceste activități, elevii au căpătat abilități de a evita etichetarea; de a determina ce ne apropie sau ce ne face diferiți de ceilalți; de a construi și consolida bazele de încredere reciprocă.
Atunci când etichetele sunt ataşate oamenilor, poate fi dificil pentru un individ să mai scape de ele; individul poate ajunge să le accepte, le interiorizează şi crede că sunt adevărate. 

 


miercuri, 17 noiembrie 2021

Abilitati de negociere


   În data de 16.11.2021, EEE, Iurcenco Ion, elevul grupei 22, meseria   
Mecanic auto”, a desfășurat o lecției cu genericul: Abilități de negociere”.
   În cadrul acestei lecții, elevii au conștientizat că
prin negociere se dezvoltă abilități complexe, obții ce îți dorești, îți creezi relații solide și durabile, negocierea se poate desfășura aproape oriunde și în orice circumstanță.

 

miercuri, 10 noiembrie 2021

„Un mod sănătos de viață”
 
    Elevii IP Școala Profesională, or. Cupcini au participat, la data de 09.11.2021, în cadrul a două seminare tematice cu genericul :
   1. „Particularitățile de gen. Noțiune de sex și gen”
   2. „Violența la femei. Poziția de putere într-o relație.”
 
   Aceste seminare au fost organizate de către: Gudumac Galina, profesor de limba și literatura română și Rusu Silvia, profesor de matematică și informatică, în parteneriat cu reprezentanții Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor SALVE: dna Sorocan Ecaterina, director CSPT SALVE, dna Verenciuc Tatiana, psiholog.
Obiectivul seminarului cu genericul: „Particularitățile de gen. Noțiune de sex și gen” a fost: de a schimba rolurile asociate fetelor și băieților, femeilor și bărbaților în viața publică și privată.
   Participanţii au abordat o multitudine de subiecte care au tangență cu educația pe aspecte de gen. Îndeosebi, s-a menționat promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în societatea modernă.
    Obiectivul seminarului cu genericul: „Violența la femei. Poziția de putere într-o relație” a fost: sensibilizarea publicului pentru a susține prevenirea și raportarea cazurilor de violență în bază de gen.
    Elevii au aflat că este necesar să contribuim la fortificarea capacităților femeilor, dar și a întregii societăți, prin combaterea fenomenului de violență în familie; componentele ale unei relații sănătoase, cum ar fi: înțelegerea reciprocă, cunoașterea necesităților reciproce între parteneri.