vineri, 20 martie 2015

Câteva evenemente din activității „Spațiul comunitar European” 
în Școala Profesională Cupcini...
Spectacolul teatralizat joc de rol cu genericul „În lumea poveștilor europene”. A fost înscenată, în variantă puțin modernizată, povestea „Cendrillon” de Charles Perrault, de către elevii grupei 26. Scopul urmărit a fost cunoașterea autorilor și poeților literaturii UE.

Expoziția de ziare de perete cu genericul „Bună dimineața UE”, la care au participat toți elevii anului I și II. Expoziția a fost organizată de către directorul adjunct în educație Breguța Victor și profesorii de limbi străine Prodan Ina și Belotcaci Iana.
Activitatea cu genericul „Călătorește cu noi în Europa”. Elevii au fost familiarizați cu istoria, tradițiile, obiectele turistice, bucătăria națională a diferitor țări europene.


Expoziția de fotografii cu genericul ”Imaginea Europei în ochii copiilor”.

Totalurile decadei la specialitatea “Operator la calculatoare electronice”
     Din punct de vedere strategic, planul decadei avea o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor şi crearea situaţiilor de concurență, ce este foarte actual la etapa studierii micului bussines. Cei mai active participanți vor fi menționați cu premii, diplome și mulțumiri. Acestea sunt:
Concursul-dactilograf ”Rapid și calitativ”
     locul I – Lopată Corina, gr.16 – 876 simboluri;
     locul II – Axentii Radu, gr.16 – 786 simboluri
     locul III – Ivanov Piotr, gr.01 – 779 simboluri
Victorina ”Cel mai ierudit designer”, gr.37
     locul I – Badanin Nicolae – 50 puncte
Concursul ”Cel mai bun regizor”, gr.36
     locul I – Gheorghiță Elena
Concurs ”Cei mai ingenioși în specialitate”, gr.26
     locul I – Ursan Alexandra
Concurs ”Vreau să devin Profesionalist!”, gr.16
     locul I – Cernica Alexandru – 67 puncte
Expoziția - Creația tehnică
     locul I pentru cel mai activ în expoziție – gr.36 Nercaș Marina

Remunirări pentru desfășurarea decadei:
Cadouri pentru locul I - 6 stickuri cîte 4 Gb, TVC - un set de rechizite de birou pentru echipa-cîștigătorii din 6 elevi, diplome pentru locuri I, II, III - 15.

Șefa Catedrei

Marina CRACIUN