vineri, 13 martie 2020

Concursul "CEL MAI BUN ÎN MESERIE"
Gr. 16 Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor


   La data 26 februarie 2020, în cadrul Școlii Profesionale or. Cupcini s-a desfășurat concursul CEL MAI BUN ÎN MESERIE la meseria Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor.

   La concurs au participat elevii grupei 16 la meseria data și maistru-instructor Damean Tatiana.

   Obiectivele concursului:
    • stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru domeniul ales;
    • dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor;
    • concentrarea asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi pe perioada  de instruire;
    • stabilirea nivelurilor de formare/dezvoltare a personalităţii elevului în raport cu obiectivele curriculare.

   Concursul era petrecut în două etape: verificarea cunoștințelor teoretice prin testarea în GoogleForms și proba practică: dezasamblarea plăcii de bază, dezasamblarea și diagnosticarea sursei de alimentare.
   Rezultatele concursului:
    Locul I - Jitari Alexei
    Locul II - Prosii Alisa
    Locul III - Dobrea Vadim

   Felicităm toți participanții concursului, le dorim succese pe viitor.
joi, 12 martie 2020


Concursul „Cel mai bun in meserie”


   În perioada 27.02.2020 – 05.03.2020 în incinta Școlii Profesionale din or. Cupcini s-a desfășurat Concursul ,, Cel mai bun în meserie”. La etapa școlară au participat toți elevii de la meseriile „Bucătar”, „Bucătar – Chelner” și „Cofetar”.
    Plini de curaj și dornici de acțiuni, elevii au arătat cele mai bune cunoștințe și abilități procurate în perioada de studii.


Meseria Bucătar, gr. 25, anul 2 de studii,
maistru – instructor –Guțu Piotr

   Tema competițională a fost „Prepararea bucatelor din bucătăria internațională”. Elevii au preparat bucate din bucate din bucătăria franceză și italiană. Respectând procesul tehnologic de preparare și cerințele înaintate de comisia de evaluare, mânuind cu dibăcie ustensilele și utilajul, ținând cont de timpul alocat și indicii organoleptici, au fost arătate rezultate bune. Dar, concursul e concurs și jurații au selectat pe cei mai buni elevi în meseria de bucătar.
   Locul I – Lucasevici Vladislav
   Locul II – Ilieș Vitalie și Rotari Olga
   Locul III – Badalii Roman și Boclincă Iana

 


 Meseria Bucătar – Chelner, au participat 3 grupe:

   Grupa 14, 1 an de studii, maiștri – instructori Zagorcea Nina și Barbă Silvia.
   Tema concursului „Prepararea bucatelor din brânză de vaci”.
   Elevii au preparat o gamă largă de articole din brânză de vaci cu gusturi specifice și deosebite. S-a observat o asimilare profundă a materialului practic, abilități formate a tinerilor bucătari.
   Locul I –Bureico Mirela
   Locul II – Gaiduc Nicoleta și Oboroc Vladimir
   Locul III – Voloșenco Cristina și Baranețchi Stanislav
   Grupa 24, anul 2 de studii, maiștri – instructori Lesnic Svetlana și Botnari Raisa.
   Tema concursului: „Prepararea bucatelor din carne”.
   Elevii au lucrat cu abnegație, arătând abilități la prepararea celor mai gustoase bucate din carne. Rețetele selectate de elevi din diverse surse au fost prelucrate împreună cu maiștri, primind o îmbunătățire profesională. Elevii au preparat toată gama de bucate din carne, diverse garnituri, sosuri, au servit estetic bucatele preparate.
   Locul I – Solodchi Valeria
   Locul II – Ungur Mihaela și Lungu Leonid
   Locul III – Lopată Veronica și Gaiduc Ana-Maria     
   Grupa 34, anul 3 de studii, maistru – instructor Plataș Liudmila
   Tema concursului: „Prepararea bucatelor din carne”
   În grupa 34 a fost luată decizia de a prepara un singur fel de bucate, care majoritatea elevilor au preparat în perioada desfășurării practică în producție – „Cordon Bluie”. Jurații au avut o alegere complicată pentru a selecta cei mai buni elevi în meserie – toate bucatele aveau un aspect super, calitățile gustative au fost de potriva aspectului. Aranjamentul garniturilor nu sa repetat nici odată.
   Locul I – Lapușchin Xenia
   Locul II – Zborcilă Alexandrina
   Locul III – Zgîrvaci Liliana și Băceanu Daniel


   Meseria Cofetar, 1 an de studii, maistru instructor – Poiată Livia
   Tema concursului: „Prepararea articolelor din aluat fărâmicios”
   Tinerii cofetari au participat cu mult elan și dragoste de meserie, preparând cele mai delicate prăjituri și fursecuri, împodobind masa de concurs. Au fost preparate biscuiți Romanița, rulade cu dulceață, inelușe fărâmicioase, prăjituri cu nuci, etc. Elevii au dat dovadă de o bună pregătire teoretică, însușirea abilităților practice, cunoașterea procesului tehnologic, au lucrat la elaborarea cartelelor tehnologice.
   Locul I – Condrașco Cristina
   Locul II  - Dațco Anastasia, Rusnac Carolina
   Locul III – Fedicovici Olga, Țurcan Alexandru.


Felicităm toți participanții concursului „Cal mai bun în meserie”,
le dorim succese pe viitor și noi cuceriri culinare.

marți, 10 martie 2020Conferința Națională a Cadrelor Didactice 

din Republica Moldova 

„Viitorul predării și al învățării”   La data de 4 – 5 martie 2020 liceul Moldo–Finlandez a fost gazdă a conferinței naționale a cadrelor didactice. Atmosfera prietenoasă și ospitalitatea organizatorilor a făcut ca participanții să se simtă excelent.

   Conferința Națională a Cadrelor Didactice din Republica Moldova „Viitorul predării și al învățării”, cu participarea formatorilor internaționali fost adresată profesorilor, pedagogilor, şi tuturor celor interesați de formarea cadrelor didactice, problemele învățământului.

   Conferința a avut drept scop diseminarea experienței de succes a actanților implicați în procesul educațional; asigurarea transferului modelelor şi experiențelor reușite în realizarea unei educații de calitate; constituirea unei relații de parteneriat între instituțiile de învățământ.

   Din Școala Profesională or. Cupcini la acest eveniment a fost Victoria Jelimalai, profesor de informatică. Sesiunile au fost prezentate de oaspeții internaționali și inspiră, motivează să regândim procesul de predare/învățare.