sâmbătă, 29 decembrie 2018


REVELION 2019

   Pe data de 20.12.2018, în incinta Școlii Profesionale or. Cupcini, s – a desfășurat activitatea extracurriculară Vine, vine Moș Crăciun. Am fost compleșiți cu toții de farmecul momentului și feeria sărbătorilor de iarnă.
   Pe parcursul serii am admirat elevii care cu multă sârguință și talent ne – au încântant privirile și auzul cu mai multe numere artistice.
   Deoarece sărbătorile de iarnă sunt împodobite cu numeroase obiceiuri și tradiții frumoase moștenite din străbuni, colectivul Cercului Teatral din școală ne – au delectat cu un frumos colaj de colinde și tradiționalele urături.
   La fel în această seară am avut onoarea și deosebita plăcere să – i avem alături de noi pe elevii din gimnaziul Hădărăuți. Niște copii extraordinari de frumoși și talentanți fapt demonstrate prin colindele și dansurile care le – au pregîtit pentru noi.
   În anul care vine vă dorim:
    Să trăiţi, să înfloriţi
    Ca un măr, ca un păr
    Ca un fir de trandafir.
    Câtă șindrilă pe casă,
    Atâția galbeni pe masă.
    Cât grâu în ogor,
    Atâtea vite-n obor!
    Să trăiți, să trăiți,
    Mulți, mulți ani fericiți!
    Și ca pomii să-nfloriți,
    Și ca ei să-mbătrâniți!
    Și ca toamna cea bogată,
    Fie casa-ndestulată!
    Tot cu mesele întinse,
    Cu făcliile aprinse.
    La anul şi la mulți ani!miercuri, 19 decembrie 2018

PROIECT
Acțiune de voluntariat Şi tu poţi fi Moş Crăciun!

   În scopul  sprijinirii copiilor și persoanelor în etate, cu nevoi materiale şi sociale speciale, prin implicarea elevilor Școlii Profesionale, or. Cupcini în acţiuni de caritate, având ca finalitate formarea şi dezvoltărea abilităţilor şi atitudinilor menite să contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevilor, în data de 18 decembrie 2018 un grup de elevi ai Școlii Profesionale din or. Cupcini, ghidați de următoarele cadre didactice: Balan Natalia, profesor de limba engleză;
Rusu Mariana, profesor de informatică și matematică; Gudumac Eduard, maistru/instructor; au participat la o acțiune de voluntariat cu genericul: Şi tu poţi fi Moş Crăciun!
   Obiectivele activității:
    - dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate;
    - familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat;
    - dezvoltarea la elevi a abilităților sociale , de comunicare interpersonală;
    - formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi de leadership;
    - stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor;
    - conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

Festival

   În scopul  cultivării, valorificării potențialului creator și menținerii interesului elevilor pentru păstrarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de iarnă, în data de 15 decembrie 2018 un grup de elevi ai Școlii Profesionale din or. Cupcini au participat la festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă din Zona de Nord cu genericul: Cad florile dalbe din cer, desfășurat în incinta        Școlii Profesionale nr. 1 din or. Bălți. Elevii, având conducătorii artistici: Bandalac Nina, responsabil de cercul Teatral  și Cărăuș Rodica, responsabil de cercul Mâini dibace, au prezentat un frumos program artistic, ce accetua tradițiile neamului, prin Cântec de Stea, Urătură, Semănătură, Sceneta Căprița.

marți, 11 decembrie 2018

Lecții publice la comisia: ”Tehnologii informaționale”
în luna noiembrie 2018

   În luna noiembrie a avut loc lecţia publică la obiectul Instruirea Teoretică Modulară, maistru – instructor – Gudumac Eduard. Subiectul lecţiei : Procedee de diagnosticare a sursei de alimentare.
   Principalele obiective fiind:
    1. Diagnosticarea sursei de alimentare cu ajutorul testerului
    2. Diagnosticarea sursei de alimentare prin metoda scurtcircuitării
    3. Diagnosticarea sursei de alimentare cu ajutorul multimetrului.

   Lecţia s-a început cu o chestionare orală, la care elevii au dat răspuns. Elevii au fost grupaţi pe echipe, utilizând metoda extragerii a fişelor colorate. S-a utilizat un joc didactic în calitate de evaluare a lecţiei. Lecţia a fost interesantă, creativă.
=============================================
 
   La data de 19.11.2018, în incinta Școlii Profesionale or. Cupcini, s – a desfășurat o lecție publică în grupa nr. 26, cu subiectul Crearea și editarea diagramelor în MSExcel”.
   Lecţiia a fost bine structurată, în corespundere cu cerinţele actuale ale Curriculum – ului modernizat, trecînd prin toate 4 etape de realizare: ERRE. Corelarea dintre subcompetenţe şi obiectivele operaţionale a fost adecvată.
   În etapa de evocare s – a făcut apel la cunostinţele însuşite de către elevi prin intermediul unui exercițiu creat pe platforma educațională on-line https://learningapps.org/display?v=pfmqu4edn18
   Astfel, s – a făcut legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea informaţiilor ştiute cu cele noi, a stability interesul şi scopul pentru explorarea subiectului, a direcţionat atenţia elevilor spre subiectul studiat şi a motivat elevii pentru instruire.
   Metodele utilizate au fost: Brainstorming, Sinelg, discuţia ghidată, instruire asistată de calculator
exerciţiul, au fost corect selectate, astfel încît toţi elevii au fost activ implicaţi în activitate,fiind permanent încurajaţi, stimulaţi verbal, cu note. Nu au lipsit nici elementele de creativitate o cerinţă actuală înrealizarea demersului educaţional contemporan Deasemenea au fost folosite diverse materiale
didactice – TIC, postere, mijloace video, foarte captivante.
   Evaluarea a fost prezentă pe parcursul întregii lecţii,fiecare greşeală fiind corectată corespunzător, răspunsurile elevilor erau permanent argumentatede către ei. Au fost utilizate şi unele curiozităţi pentru captarea atenţiei şi stimularea interesului elevilor.
   Dotarea cu echipament e sficientă, putem vorbi despre realizarea principiului: un elev – un calculator.
   Trăim într-o epocă în care schimbările în toate domeniile se produc într-un ritm alert. Elevii au nevoie de competenţe specifice secolului 21, precum gândire critică şi capacitatea de a comunica eficient, de a inova şi a soluţiona probleme prin negociere şi colaborare, astfel să reuşească să ţină pasul, să dea un răspuns provocărilor acestui secol.
 


 =============================================
 
   Joi, 29.11.2018 grupa 26 profesia Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor la obiectul Instruirea practică modulară a dat dovadă de o măiestrie la meseria dată.
Tipul lecției: Fixare și de aplicare a deprinderilor  formate.
Subiectul lecției: Echipamentele de rețea (tipuri de cabluri, conectori). Instalarea și configurarea modemului
   Competenţa specifică: Configurarea echipamentelor de rețea

   Obiective operaţionale:
    1. Utilizarea componentelor fizice utilizate în rețele de date.
    2. Identificarea diferitor tipuri de cabluri
    3. Determinarea conectorilor pentru mufarea la fiecare tip de cablu
    4. Instalarea și configurarea modemului.

   La lecțiile practice au un rol primordial în formarea competențelor profesionale. Din acest considerent, li se oferă elevilor posibilitatea de exersare a tuturor operațiunilor ce apar în procesul executări sarcinilor de lucru. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării dexterităților și abilităților motorii fine, a atenției, preciziei, imaginației spațiala. Elevii vor fi încurajați să elaboreze planuri de intervenții tehnice, să își formeze obișnuința de a se asigura că înainte de a începe lucrul au toate seturile de unelte și consumabile necesare intervenții tehnice preconizate
   Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor efectuează lucrări de configurare a echipamentelor de rețea. Lucrările respective sunt complexe, de o mare responsabilitate, și pot efecte cu succes doar în cazul în care muncitorul înțelege modul de funcționare a echipamentelor de rețea și are abilitățile de configurare a acestora.