vineri, 18 iulie 2014

Școala Profesională Cupcini anunță admiterea pentru anul de studii 2014-2015 la următoalere specialități:
Grupe bugetare în baza studiilor gimnaziale  - durata studiilor 3 ani:
 • Operator la calculatoare electronice
 • Lăcătuş la repararea automobilelor
 • Electrogazosudor-montator
 • Bucătar
Grupe bugetare în baza studiilor gimnaziale  - durata studiilor 1 an:
 • Tractorist-mașinist în producția agricolă
 • Cofetar
 • Operator la calculatoare electronice
Cursuri de formare profesională inițială și continuă pentru tineri și adulți (diferite categorii de persoane) cu termen de 3-6 luni
Abiturientul trebuie să dispună de următoarele acte:
 • Actul de studii în original
 • Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere
 • Certificat medical (forma nr.086-U)
 • Fotografii 3x4 cm (6 exemplare)
 • Certificat de la locul de trai și componenţa familiei

     Școala oferă instruire conform programelor de studiu în cabinete și ateliere bine amenajate și utilate cu echipament necesar, axate pe formarea abilităților de învățare în funcție de interese și motivațiile personale. Elevii sunt asiguraţi cu  bursă lunară (330 lei), hrană grătuită, cămin. Instruirea se desfăşoară în limba română şi rusă. Şcoala participă în diferite proiecte europene cu scopul îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale şi dezvoltării în continuare a procesului de instruire. Instruirea este gratuită!

     De la 01.07 pînă la 12.08.2014 comisia de admitere lucrează în blocul I de la 900 până la 1500 de luni până vineri, sâmbătă de la 900 până la 1300 .
     Adresa şcolii: r-ul Edineţ, or.Cupcini, str.Chişinăului, 5     Tel. +373 (246) 7-22-41, E-mail: sp1_cupcini@mail.ru
În iunie 2014 a fost lansat noul site-ul a şcolii cu adresa www.spcupcini.md!!! Bine aţi venit pe site-ul nou!