luni, 25 februarie 2019

Finalizarea concursului cu genericul:  
Cel mai bun elev în meseriile - Bucătar și Cofetar

   Timp de două săptămâni, membrii comiciei metodice Bucătar, împreună cu elevii au organizat concursul cu genericul: Cel mai bun elev în meserie.
   Concursul a decurs în două etape: proba scrisă și proba practică.
   În cadrul probei scrise, elevii și-au demonstrat cunoștințele sale teoretice, ce țin de prepararea bucatelor. Pentru proba practică, elevii au depus un efort deosebit, ținând cont de următoarele cerințe: respectarea procesului tehnologic de preparare a bucatelor; respectarea regimului termic de preparare; respectarea tehnicii securității; cerințele sanitaro – igienice; încadrarea în timp; cerințe de calitate a produsului finit; temperatura de servire a bucatelor; amenajarea pe platou și servirea. În calitate de membri ai juriului au fost invitați următoarele persoane: preşedintele juriului - Camerzan Violeta, directorul școlii;  Cugal Galina, șef de secție pracrică, Odobescu Valerian, director adjunct practică și producere și maiștrii-instructori ce predau la meseriile: Bucătar și Cofetar.Adevăratele opere de artă culinară ale elevilor au dat mari bătăi de cap membrilor juriului..
   Locurile de frunte au fost repartizate astfel:
   
     grupa 14 – Lungu Leonid, Solodchi Valeria;
     grupa 15 – Rotari Olga;
     grupa 23 – Stadinciuc Alina, Sychiov Laurențiu;
     grupa 24 – Lapușcin Xenia;
     grupa 25 – Fandofan Anastasia, Iacoveț Filip;
     grupa 34 – Cecoi Snejana.

Urăm tuturor elevilor creștere profesională, îmbrățișare de noi abilități.vineri, 22 februarie 2019

Prima etapă a tradiționalei sărbători
Ziua ușilor deschise
la Școala Profesională din orașul Cupcini
 
   La 20 februarie 2019, în incinta Școlii Profesionale, or. Cupcini s-a desfășurat prima etapă a tradiționalei sărbători Ziua ușilor deschise. Obiectivele acestei activități au fost: ghidarea în alegerea profesiei (în carieră) a elevilor claselor a IX-a și stabilirea unei relații de parteneriat cu instituțiile publice de învățământ gimnazial.
   Cu această ocazie, ne-au onorat cu prezența 64 de elevi ai claselor a IX-a, însoțiți de către diriginții din gimnaziile: Chiurt, Cuconeștii Noi, Bădragii Noi, Terebna, Hădărăuți, Corpaci și Hancăuți.
   Prima parte a sărbătorii Ziua ușilor deschise  a fost întitulată: Vizită  în ateliere și laboratoare. Oaspeții au fost însoțiți de către cadrele didactice ale școlii noastre, pentru a vizita atelierele, laboratoarele, sălile de clasă, cantina, căminul, biblioteca, făcând astfel cunoștință cu școala, profesiile, precum și cadrele didactice.
   Cea de-a doua parte a sărbătorii a fost consacrată unei activitati-concurs cu genericul: Dragoste la prima vedere, dedicată sărbătorii îndrăgostiților Dragobetele sărută fetele.  Douăsprezece perechi, formate de către elevii școlii noastre și elevii veniți din gimnaziile sus-numite, au concurat pentru a obține titlul de DRAGOBETELE 2019 și ALEASA lui.
   Toți tinerii au dat dovadă de talent, grație și ingeniozitate. Perechea cu numărul 6  ( Lungu Leonid, elevul  grupei 14, meseria Bucătar și Maximenco Vladislava, eleva clasei a IX-a, gimnaziul Corpaci) a fost declarată învingătoare.
     Cu toții am trăit momente frumoase alături de acești tineri.
     Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților și organizatorilor.
Concursul Cel mai bun în meseria Bucătar

   La data de 19.02.2019, în cadrul Școlii Profesionale, or. Cupcini, s-a desfășurat concursul cu genericul: Cel mai bun în meseria Bucătar. În cadrul acestui concurs, elevii anului I, din gr.14, și-au demonstrat abilitățile sale de bucătar, gătind bucate tradiționale, pline de savoare. Rezultatul muncii a fost îmbucurător atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, inclusiv, doamnele  maistru-instructor: Lesnic Svetlana și Botnari Raisa, care au depus efort în pregătirea viitorilor bucătari calificați.vineri, 15 februarie 2019

Comemorarea eroilor

   La data de 12.02.2019, un grup de elevi, de la Școala Profesională din orașul Cupcini, însoțiți de maiștrii: Gudumac Eduard, Neamțu Anatol, Miron Ion, Domanciuc Gheorghe, au participat la o  manifestație de comemorare a eroilor căzuți în luptele din Afganistan.  Mitingul a fost deschis de către dl Vitalie Cuței, comandantul Centrului Militar Teritorial Edineț. La sfârșitul mitingului au fost depuse flori la monumentul eroilor căzuți în Afganistan și elevii au avut ocazia ca să guste din terciul ostășesc.