vineri, 23 octombrie 2020

 Întâlnire cu coordonatorul proiectului
„Dezvoltarea abilităților de viață și
a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor”


   Elevii și cadrele didactice din IP Școala Profesională, or. Cupcini au participat, în data de 21.10,2020, la o activitate planificată în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii”, proiect lansat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu  Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Activitățile proiectului vizează 6 mii de tineri din 12 instituții de învățământ profesional tehnic, printre care și instituția noastră.

   Moderatoarea activității a fost dna Ivancenco Viorica, manager proiect. Dumneaei a reamintit elevilor că în rezultatul proiectului, 12 săli de clase, din 12 instituții ale RM,  vor fi amenajate ca spații prietenoase elevilor, dotate cu mobilier și echipament TIC.  IP Școala Profesională, or. Cupcini va fi pregătită să ofere în mod calitativ și durabil cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață”,  având la bază cadre didactice instruite, materiale de învățare inovative și digitalizate. Accesul tinerilor la educație și încadrarea lor în câmpul muncii reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, Republica Moldova a obținut rezultate importante în capacitarea personalului și a instituțiilor din ÎPT. Cu toate acestea, statisticile demonstrează că investițiile în ÎPT nu produc maxim impact fără o investiție concomitentă în reducerea comportamentelor de risc și a efectelor negative ale acestora asupra sănătății, care pot cauza abandonul școlar sau întreruperea activității  profesionale”.

   În cadrul acestei activități, dumneaei a organizat un sondaj în rândul elevilor privind cunoștințele, atitudinile și practicile ce țin de comportamentele sănătoase și cunoștințele privind abilitățile de viață în rândul elevilor din cadrul școlii noastre. Elevii au fost activi, și-au expus părerile  și  bucuria că în cadrul școlii vor avea o clasă prietenoasă tinerilor.

   Activitatea s-a desfășurat, ținându-se cont de respectarea tuturor normelor de protecție în contextul pandemiei COVID-19.