miercuri, 18 februarie 2015

Decada la specialiatea 
"OPERATOR LA CALCULATOARE ELECTRONICE"
 Perioada desfășurării: 9 februarie - 20 februarie 2015
Să revoluționăm într-o lume digitală!
    Societatea noastră se află într-o permanentă schimbare. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare au influenţat toate domeniile vieţii sociale. Informatica ca disciplină participă la dezvoltarea gîndirii logice şi algoritmice şi formarea de competenţe de utilizare a calculatorului şi sistemelor informaţionale în scopul gestionării proceselor de organizare a activităţilor în diverse domenii ale vieţii sociale.
    La data de 9 februarie 2015 în Școala Profesională or.CUPCINI, r-nul Edineț s-a început decada ”Tehnologiilor informaționale”. În perioada de 10 zile vor avea loc evenimente importante pentru toți elevii și oaspeții școlii – participanții STAGIULUI DE FORMARE DE LUNGĂ DURATĂ PENTRU PROFESORII, MAIȘTRI ȘI PEDAGOGI SOCIALI DIN ȘCOLILE PROFESIONALE ȘI DE MESERII ÎN PREVENIREA VIOLENȚEI ASUPRA ADOLESCENȚELOR. Cele mai importante evenimente din cele programate sunt: concursuri în specialitatea, victorine, expoziție, ore publice, care pot arata nivelul de pregătire a viitorilor specialiști din domeniul TIC.
 
    Din start elevii au prezentat în holul școlii expoziția cu lucrările din creația tehnică. Acestea sunt: felicitările cu ziua îndragostiților pentru cei dragi, calendarul anului curent, buclete cu ghicitori și povești pentru micuți în formă de buclete, banere și altele. Foarte interesante lucrări sunt prezentate de absolvenții grupelor 36 și 37 elaborate în programul Adobe Photoshop CS4, ce arată dragostea față de specialitatea, creativitatea și talentul lor.
    Rezultatele curente sunt deja în grupa 37, anului III în urma desfășurării de către maistru-instructor Liudmila BORCILĂ, Victorinei ”Cel mai ierudit designer”.  În aceasta activitate elevul BADANIN Nicolai și a demonstrat grad înalt de pregătire și a fost apreciat cu mențiune.
    O importantă activitate va fi desfășurată la data 18 februarie 2015, în grupa absolventă 36, profesor de limba engleză Iana BELOTCACI și maisru-instructor Victoria JELIMALAI, grad didactic II. Activitatea prevede un concurs de crearea video în limba engleză ”Cel mai bun regizor”.
    Profesorii de obiecte de cultură generală COJOCARU Valeria, GUDUMAC Galina și CAMERZAN Violeta, au și ei în cadrul decadei așa activități ca: discurs literar ”80 de ani de la nașterea Zeului poeziei – Grigore VIERU”, conferința literară ”Grigorie VIERU”, excursia în Monastirea Zabriceni, ce arată bine strînsă legătură interdisciplinară specialității cu obiecte de cultură generală. Aceasta dezvoltă la elevi gîndirea critică, imaginația, creativitatea, responsabilitatea și dorința de a se evidenția din grupă.
     
    Reeșind din proiectările discutate la Ședința catedrei, se va desfășura activități cu caracter interactiv – concursurile ”Vreau să devin Profesionist!” și ”Cei mai ingenioși în specialitate” în grupele anului I și II, organizate de maiștrii-instructori, gradul didactic II GUDUMAC Eduard, Raisa AUZ și Marina CRACIUN.
      
    Sperăm că expoziția caricaturilor, care va fi organizată pe toată perioda decadei de către maistu gr.01 Tatiana DAMEAN, grad didactic II, va avea succese bogate.
    Activitățile decadei este memorizată cu foto de către d-nul Alexandru BLAJIEVSCHI și afișată pe site-ul școlii spcupcini.md – administrator Raisa AUZ.
    Din punct de vedere strategic, planul decadei are o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor şi crearea situaţiilor de concurență, ce este foarte actual la etapa studierii micului bussines. Cei mai active participanți vor fi menționați cu premii, diplome și mulțumiri.
    Pentru familiarizarea mai profundă cu viața catedrei ”Tehnologii informaționale” și Școlii Profesionale CUPCINI vă invităm să participați în decada, care va fi încheiată cu un concert TVC ”Eu, Tu și Tehnologii informaționale” la data de 19 februarie 2015.
      
La 30.01.15 în incinta Școlii Profesionale a orașului Cupcini (sala sportivă) sa desfășurat campionatul deschis al școlii la tenis de masă, unde au participat și echipele de fete și băieți de la Colegiului de zootehnie Brătușeni, Școala profesională din or. Râșcani, echipa veteranilor din or.Ocnița și Edineț. Elevii învingători au fost: 

Locul 1 - Morcov Iulian - Cupcini 
Locul 2 - Repede Anatol - Colegiu Brătușeni
Locul 3 - Vomeș M. - Brătușeni, Melniciuc Vasile - Cupcni 
Fete:
Locul 1 -Repede Maria - Brătușeni 
Locul 2 - Colitiuc Natalia - Brătușeni, Cucu Tatiania - Cupcini
Locul 3 -Șevciuc Alexandra - Cupcini
      Mulțumim echipei veteranilor care au participat în afara concursului pentru efortul depus în educația tinerii generații sportive.

     Echipa veteranilor: Vișnevschi Valerii, Plămădeală Anatol, Rusu Anatol, Neamțu Eugenia.

   

   

   
     
     Celebrată pe 15 ianuarie, Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova este dedicată zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu, personalitate care defineşte valorile esenţiale ale culturii naţionale. 
     Astfel, pe data de 16 ianuarie 2015 a avut loc careul dedicat acestui eveniment. Careul a fost organizat de profesoara de Limba și literatura română d-na Gudumac Galina cu participarea activă a elevilor din gr.16, specialitatea ”Operator la calculatoare electronice”, cursul I: Axentii Radu, Dicusară Gabriel, Frunze Feodor, Melnic Ion, Ținevschi Tatiana, Șarban Roxolana, Ganceriuc Anastasia, Mititelu Elena, Vasiliciuc Olga și eleva grupei 36 Gaitur Diana.
     Elevii au recitat secvențe din poeziile lui Mihai EMINESCU, au fost prezentate fotografii din toate etapele vieții poietului.