joi, 24 ianuarie 2019

Masă rotundă cu genericul: Dor de Eminescu

   La data de 23.01.2019, în incinta Școlii Profesionale, or. Cupcini s-a încheiat săptămâna dedicată Luceafărului poeziei românești. Profesorii de limba română: Gudumac Galina și Cojocari Valeria au organizat  o activitate extracurriculară cu genericul: Dor de Eminescu. Cu mari emoții cei 25 de elevi din diverse grupe au sensibilizat sufletele printr-un recital de poezie din creația lui M.Eminescu. Eseurile și discursurile lor au scos în evidență dragostea elevilor față de poetul simțirii românești. La această activitate s-a observat o strânsă legătură interdisciplinară dintre profesorii de limba română și profesorii de informatică. Doamna Jelimalai Victoria a dezvoltat sensibilitatea artistică a elevilor, mobilizând elevii gr.16, meseria Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor ca  să elaboreze semne de carte, cu tematică eminesciană.