duminică, 19 noiembrie 2017

Clubul GastronomicClubul Gastronomic


   La data de 17 noiembrie 2017, in incinta laboratorului Ș.P. or. Cupcini, și-a desfâșurat activitatea Clubul Gastronomic, în cadrul proiectului FELT School. Astâzi elevii din Stefan Vodă și Bălți au fost gazdele elevilor de breaslă din Cupcini, în cadrul sesiunei de evaluare a resurselor didactice elaborate pentru cursul “Limba Engleză pentru Gastronomie”.

   Elevi deja au avut oportunitatea să participe la un atelier gastronomic, să pregătească bucate italiene, învățate de la profesorii de la IPSSEOA ,,K. Wojtyla” din Catania, Sicilia, și să contribuie la elaborarea unei înregistrări video care va fi utilizată în cadrul lecțiilor de limba engleză.

   Ulterior elevii, maiștri și profesorii de limba engleză au discutat despre oportunitatea creării Clubului Gastronomic și au constutiut 2 departamente: bucătăria italiana, întitulată Di Carlo e Di Mario, și departamentul bucătăria moldovenească cu denumirea De la Petru și Liuba. Denumirea departamentelor vine de la prenumele primilor maistri cu care elevii au avut oportunitatea de a lucra în cadrul proiectului FELT School pentru a contribui la elaborarea de resurse didactice pentru cursul de limba engleză.

   Clubul gastronomic va crea oportunități de colaborare și schimb de experiență între elevii de la diverse școli din Republica Moldova și școlile din UE având un rol primordial în învățarea și transmiterea cunoștințelor despre și pasiunii pentru arta culinară.

Sperâm ca activitatea Clubului gastronomic să dea roade dostoinice pe târâmul artei culinare și studierei limbei engleze în culinârie.

luni, 13 noiembrie 2017

CEIAC

   
    La nivel de instituție, în Școala Profesională or. Cupcini conform ordinului 100 – 3 din 19.05.2016, s – a înfiinţat Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.
   Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultate. Rezultatele sunt exprimate în cunoștințe, competențe, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.
   Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitatii urmăreşte implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii, în acord cu viziunea, misiunea şi politica Școlii Profesionale or. Cupcini şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu.
   
   Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în școală cuprinde:
     a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
     b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
     c) un reprezentant al părinţilor;
     d) un reprezentant al elevilor;
     e) un reprezentant al consiliului local.
   
   Reuniunile în plen au loc semestrial sau ori de câte ori natura problemelor impune prezența tuturor membrilor săi. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul instuției elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; adoptă politica privind calitatea; planifică şi orientează Sistemul de Management al Calităţii; stabileşte obiectivele privind calitatea în Ș.P. or. Cupcini face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calităţii; informează după caz Consiliul Administrativ privind starea Sistemului de Management al Calităţii; identifică probleme şi propune directorului programe de îmbunătăţire a calităţii proceselor de predare-învăţare.
   Membrii Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii propun activităţi de dezvoltare profesională stabileasc criterii şi iniţiază, analizează evaluări pe baza criteriilor de calitate pe meserii, pe procesele de predare- învăţare, asigură feedback-ul din partea studenţilor. Asigură feedback-ul din partea angajatorilor; propun evaluări interne şi externe şi fac publice rezultatele acestora, cooperează cu Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional Tehnic specializată pentru asigurarea calităţii.

joi, 9 noiembrie 2017

“Toamna de aur”“Toamna de aur”


În perioada 23 octombrie – 03 noembrie 2017,  

Comisia metodică ”Bucătar- Cofetar” 

a petrecut decada cu genericul:


La data de 23.10.2017 a fost organizată deschiderea decadei cu derularea unui filmuleț în Power Point despre profesia de bucătar și cofetar.
În cadrul decadei au fost efectuate lecții publice la instruirea practică și teoretică.
25.10.2017     
- Lecție deschisă în grupa 24, tema: ”Bucate din pește” - maistru Zagorcea Nina, pe data de 26.10.2017 au fost petrecute un șir de acțiuni, precum:
- Lecție deschisă în grupa 25, tema: ”Bucate din carne de pasăre” - maistru Guțu Piotr;
- Lecție deschisă în grupa 15, tema: ”Formele de tăiere a legumelor”- maistru Barbă Silvia;
- Ora publică ” Matematica în bucătărie”  - responsabil: M.Rusu. O oră minunată, ce a arătat, că bucătăria de astăzi nu are hotare în știință, ci e în strînsă legătură cu majoritatea științelor, fiind apreciată la justa ei valoare. Încă Leonardo da Vinci zicea: ”Nici una din învățături nu poate fi socotită știință, până nu are o verificare matematică”. Lecția dată a demonstrat elevilor că Tehnologia Culinară și-a ocupat locul binemeritat, trecând prin prizma calculelor matematice.
- Expoziție de idei ” E uimitor să știți” responsabil: Cocoară S.

La 27.10.2017: Lecție demonstrativă în grupa 24, tema: ”Bucate din pește”- maistru Lesnic Svetlana.
În cadrul decadei ”Toamna de aur”, în grupele de bucătari, chelner și cofetari, a fost desfășurat concursul ”Cel mai bun elev în meserie”.

Sau evidențiat următorii elevi:
- Stadniuc Alina (grupa 13 ”Cofetar”)
- Marchitan Daniela (grupa 23 ”Cofetar”)
- Bodnari Ciprian (grupa 14 ”Bucătar-Chelner”)
- Russu Nicoleta (grupa 15 ”Bucătar”)
- Cojuhari Valeria (grupa 24 ”Bucătar”)
- Presiajniuc Svetlana (grupa 25 ”Bucătar”)
- Chihai Anastasia (grupa 34 ”Bucătar”)
Frumoasele rezultate, arătate de elevii de la aceste profesii ne dau speranțe de a avea în viitor specialiști de o înaltă calificare, ce vor face față meseriei alese.
31.10.2017- Lecție publică în grupa 34, tema: ”Prepararea bucatelor dietetice”. – maistru Botnari Raisa;
01.11.2017 - Lecție publică în grupa 14, tema: ”Formele de tăiere a legumelor” – maistru Plataș Liudmila;
01.11.2017 - Lecție demonstrativă în grupa 23, tema: ” Prepararea semipreparatelor din aluat opărit.” – maistru Donțul Emilia;
La 02.11.2017 a fost desfășurată expoziție cu vânzare a articolelor de culinărie și cofetărie, cu genericul ”Bucătăria moldovenească”. Toți elevii grupelor de bucătari și cofetari au muncit cu abnegație, aducându-și aportul la această expoziție. Bucatele preparate de elevi au fost la mare întrebare și apreciate de către colegii lor.
Ora publică în grupa 13, tema: ” Clasificarea aluatului dospit pentru articole de patiserie/cofetărie”- maistru Poiată Livia.
La 03.11. 2017 decada a fost finalizată cu totalurile decadei ,,Toamna de aur,, a Comisiei metodice ”Bucătar – Cofetar”.

La mai mult și la mai mare!