miercuri, 24 noiembrie 2021

„ Ce sunt drepturile omului ?”

    La data de 22.11.2021, în incinta IP Școala Profesională, or.Cupcini, Neznaico Inna, profesor de istorie a organizat o activitate extracurriculară în gr. 34, meseria „Bucătar-Chelner ”, cu genericul: „ Ce sunt drepturile omului? ”.
   Scopul activității a fost: promovarea, respectarea și consolidarea drepturilor fundamentale ale omului.
   Elevii au conștientizat că drepturile omului corespund necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educația, sănătatea, condiții adecvate de muncă și remunerare proporțională lucrului prestat, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertatea religiei, protecție împotriva abuzurilor. Profesorul a pus accent pe unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului și anume - principiul egalității și nediscriminării, ceea ce semnifică că toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile noastre, fără deosebire bazată pe sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilitate.
 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu